Abatas

Apskritai sapnuoti abatą yra blogas ženklas. Bet jei abatas klauso jūsų išpažinties arba teikia komuniją, tai pranašauja palaimą ir ramybę arba susitaikymą su asmeniu, kuriuo jūs domitės. O jeigu sapnuojate, kad tampate abatu, jūsų gyvenime įvyks reikšmingas pasikeitimas į gera.

Agentas

Agentas visada yra kas nors, kas jus kontroliuoja arba šiaip ar taip jums vadovauja. Matyti vieną arba daugiau valstybės saugumo agentų yra ženklas pavojaus, kuris labai tiesiogiai susijęs su jumis.

Aksomas

Sapnuoti aksomo audinį yra ženklas, kad sunkumai, kuriuos tikitės sutikti, išnyko. Todėl viskas eis be kliūčių ir turėsite daug pagarbos ir turtų.

Antausis

Sapnuoti, kad gavote antausį, reiškia, kad vyras, su kuriuo turėsite bendrauti, yra brutalus ir žiaurus. Būkite atsargūs ir stenkitės neerzinti jo. Skelti vieną ar kelis antausius reiškia, kad moteris, kurią jūs mylite, deja, yra nelabai rimta. Kuo toliau nuo jos.

Apiplyšęs

Sapnuoti, kad esate apiplyšęs arba matote ką nors kitą apiplyšusį savo aplinkoje, reiškia, kad jūsų laukta didelės pajamos ir pelnas.

Arbata

Sapnuoti, kad geriate arbatą, rodo, kad esate apnuodytas plepalų ir gandų.

Ašara

Sapnuoti ašaras yra teigiamas ženklas: laukia džiaugsmas, sėkmingai eisis reikalai, kurių ėmėtės.

Atsijungti

Sapnuoti, kad atsijungėte ir kalbate su savimi – sužinosite naujieną, kuri išves jus iš kantrybės.

Aureolė

Sapnuoti aureolę reiškia šlovės siekimą, bet vargu ar kas išeis.