Elastikas

Matyti sapne elastiką rodo, kad jūsų mąstymas yra per daug nelankstus.

Ėsti

Sapnuoti, kad godžiai ėdate maistą, reiškia, kad jums gresia nelaimė.

Elegantiškas

Matyti sapne elegantišką vyrą, elegantišką moterį arba kelis elegantiškus asmenis reiškia, kad lankysitės aukštojoje visuomenėje.

Ešafotas

Jei kas nors sapnuoja, kad yra siunčiamas į ešafotą, reiškia, kad pasieks visišką pripažinimą ir garbę.

Elektra

Sapnuoti elektrą arba elektros prietaisus reiškia ginčus ir nesutarimus šeimoje. Apskritai jūs susirgsite nervų ligomis.

Eunuchas

Matyti sapne eunuchus yra sėkmės meilėje pranašystė. Ne tokia gera pranašystė yra sapnuoti, kad esate eunuchas arba juo tampate.

Elementorius

Matyti sapne elementorių reiškia: apsiginkluokite drąsa ir kantrybe — visi pirmieji žingsniai yra sunkūs.

Ežeras

Sapnuoti, kad esate ant kokio nors ežero kranto, reiškia, kad jūsų gyvenimą palies ramybė ir laimė.

Elgeta

Jei sapnuojate, kad esate elgetaujantis vargšas, reiškia, kad tapsite be galo turtingas. Tačiau jei sapnuojate elgetą, gausite savo tolimo giminaičio palikimą.

Elipsė

Sapnuoti elipsę reiškia, kad turėsite vaikų, kurie pasišvęs tiksliesiems mokslams.