Išlaidus

Sapnuoti, kad esate išlaidus, reiškia, kad išgyvensite didelių ekonominių sunkumų metą.

Inkaras

Sapnuoti inkarą atskleidžia esant patikimą jūsų reikalų globą ir rimtą patarimą.

Įsibrauti (įsibrovimas)

Sapnuoti, kad nelengvai įsibraunate į kokią nors vietą, reiškia, kad jūsų nuotykių ieškanti dvasia nuves jus labai toli.

Iešmas

Jei sapnuojate iešmą, reiškia: jei nepakeisite savo elgesio, tai galimas daiktas, kad jūs stuobrys.

Inkvizicija

Jei sapnuojate inkviziciją, reiškia, kad jus vers prisipažinti padarius tą, ko nesate padaręs, bet galų gale jūsų nekaltumas bus įrodytas.

Ištekėti, vesti

Sapnuoti, kad vedate ar ištekate, reiškia, kad tikslą, dėl kurio tiek laiko kovojate, pasieksite greičiau negu tikitės.

Įsibrovimas

Sapnuoti barbarų arba užsienio kareivių įsibrovimą reiškia, kad jūsų namuose yra netvarka ir sumaištis.

Ietis

Sapnuoti ietį reiškia: esate prie krašto skardžio, kuris jums yra spąstai.