Lenktynės

Matyti sapne lenktynes reiškia garbę ir sveikatą. Lenktyniauti – nugalėsi kliūtis. Jei lenktynėse aplenki kitus, vadinasi, būsi išaukštintas, tau pasiseks. Jei tave aplenkia – nesėkmė. Lenktynėse joti ant gero arklio – garbė.

Laiptų aikštelė

Sapnuoti, kad esate laiptų aikštelėje, reiškia, kad gandai, kuriuos jūs skleidžiate, sukels nesutarimus ir nesantaiką.

Lankininkas

Sapnuoti lankininką reiškia: jus įspėja, kad nedelstumėte, reikia veikti.

Lavoninė

Sapnuoti, kad esate lavoninėje, reiškia, kad mirs jums brangus žmogus.

Leopardas

Sapnuoti leopardą reiškia, kad turite bailų ir niekingą priešą, kuris slepiasi šešėlyje.

Ligonis

Sapnuoti, kad esate ligonis, reiškia būsimą nepasitenkinimą. Lankyti ligonį reiškia, kad jus gerbs ir mylės visi ypač jaunimas.

Lokys

Sapnuoti, kad matote laisvėje vaikščiojantį lokį, reiškia, kad turite labai galingų ir pavojingų priešų. Sapnuoti, kad matote lokį aptvare reiškia, kad jūsų priešai jau yra jums nekenksmingi. Sapnuoti šokantį lokį reiškia: nepasitikėkite tuo žmogumi. Jis apsimeta esąs jūsų draugas, bet iš tikrųjų toks nėra.

Lūžena

Sapnuoti kokią nors lūženą reiškia, kad finansinė padėtis, kurią jums reikia palaikyti, yra nestabili. Todėl pasirūpinkite išsikapstyti iš sunkumų vienas.

Laistyti

Jei sapnuojate, kad kažką laistote, reiškia, kad jūsų išmintingi ir apmąstyti patarimai bus visų įvertinti.

Lankmatis

Sapnuoti lankmatį reiškia, kad užmegsite meilės ryšį su matematikos mokytoju ar mokytoja.