Lavoninė

Sapnuoti, kad esate lavoninėje, reiškia, kad mirs jums brangus žmogus.

Leopardas

Sapnuoti leopardą reiškia, kad turite bailų ir niekingą priešą, kuris slepiasi šešėlyje.

Ligonis

Sapnuoti, kad esate ligonis, reiškia būsimą nepasitenkinimą. Lankyti ligonį reiškia, kad jus gerbs ir mylės visi ypač jaunimas.

Lokys

Sapnuoti, kad matote laisvėje vaikščiojantį lokį, reiškia, kad turite labai galingų ir pavojingų priešų. Sapnuoti, kad matote lokį aptvare reiškia, kad jūsų priešai jau yra jums nekenksmingi. Sapnuoti šokantį lokį reiškia: nepasitikėkite tuo žmogumi. Jis apsimeta esąs jūsų draugas, bet iš tikrųjų toks nėra.

Lūžena

Sapnuoti kokią nors lūženą reiškia, kad finansinė padėtis, kurią jums reikia palaikyti, yra nestabili. Todėl pasirūpinkite išsikapstyti iš sunkumų vienas.

Laistyti

Jei sapnuojate, kad kažką laistote, reiškia, kad jūsų išmintingi ir apmąstyti patarimai bus visų įvertinti.

Lankmatis

Sapnuoti lankmatį reiškia, kad užmegsite meilės ryšį su matematikos mokytoju ar mokytoja.

Lazda

Sapnuoti lazdas reiškia liūdesį ir skausmą. Remtis lazda reiškia gresiančias ligas. Mušti lazda kokį nors asmenį reiškia gerą pelną. Mušti lazda gyvulius reiškia skurdą. Gauti lazdų nuo kitų reiškia nusivylimą ir skausmą. Apskritai reikalas, kuriuo žavitės, yra keblus ir sunkus. Ieškokite nuoširdžių ir galingų draugų paramos.

Lesinti

Sapnuoti, kad ką nors lesinate, reiškia, kad esate per daug prisirišęs prie senų įpročių, ir tai jums labai kenkia.

Likeris

Sapnuoti, kad geriate likerį, reiškia malonias valandėles.