Marionetė

Sapnuoti, kad esate kokiame nors marionečių spektaklyje, reiškia, kad jūs esate mulkinamas.

Medkirtys

Sapnuoti medkirtį reiškia sunkų, pavojingą ir mažai apmokamą darbą.

Merdėti

Jei sapnuojate, kad merdėjate arba matote kitus merdėjančius, tai jums pranašaujama sveikata ir ilgas gyvenimas.

Mikčioti

Jei sapnuojate, kad mikčiojate, reiškia guvią ir tvirtą dvasią. Pranašauja sėkmę.

Muštynės

Sapnuoti, kad . sukėlėte muštynes, reiškia sunkų ir sunkumų kupiną laikotarpį, kurį suprasite susidūręs su filosofija.

Maišas

Sapnuoti pilnus maišus reiškia pasiturimą gyvenimą ir turto įsigijimą. Sapnuoti tuščius maišus reiškia skurdą ir rūpesčius. Sapnuoti daug maišų reiškia gerą žinią. Jei sapnuojate tik vieną maišą, reiškia: ėmęsis jums siūlomo verslo, jūs uždirbsite maišą pinigų.

Marmeladas

Sapnuoti, kad valgote marmeladą, reiškia, kad nelaukta žinia pradžiugins jūsų sielą.