Nuodai

Jei sapnuojate, kad turite gerti nuodus, reiškia: būkite drąsus

Nagai

Apskritai sapnuoti nagus reiškia nesutarimus ir skundus. Jei sapnuojate per daug trumpus ir nugraužtus nagus, reiškia, kad sutiksite tokį gerą žmogų, kuris ir musės nenuskriaustų. Jei sapnuojate ilgesnius negu normalūs nagus, reiškia, kad kažkieno godi ranka nori jums pakenkti

Nešvankybė

Jei sapnuojate, kad atliekate nešvankius veiksmus arba matote kad juos atlieka kiti asmenys, būkite dėmesingas, nes netrukus patirsite gundymus.

Nusenęs

Jei sapnuojate labai seną asmenį arba aplink save matote ypač nusenusius asmenis, reiškia, kad labai liūdni įvykiai pakeis jūsų gyvenimo kryptį.

Našlė

Jei sapnuojate, kad esate našlė ar našlys, reiškia, kad jūsų žmona ar jūsų vyras gyvens ilgiau už jus.

Nosis

Apskritai sapnuose nosis yra sapnuojančiojo būdo simbolis. Jei sapnuojate, kad jūsų nosis kaip erelio, reiškia protą. Jei sapnuojate priplotą nosį, reiškia, kad jūsų koketavimas nuves jus toli. Negraži ir ilga nosis reiškia, kad turtai, kuriuos jus valdysite, bus sukrauti per jūsų niekšystę. Tekanti nosis yra bloga pranašystė. Didesnė negu normali nosis reiškia, kad padidės jūsų jėga ir turtai.

Nutekamasis griovys

Sapnuoti nutekamąjį griovį reiškia, kad tarp draugų turite niekam tikusių ir abejotinos moralės jaunuolių. Atsikratykite jų.

Nemalonė

Nemalonė, nors ir yra neigiamas dalykas, kai kuriais atvejais pranašauja palankią padėtį. Sapnuoti, kad patekote i nemalonę, iš tikrųjų pranašauja gerą sveikatą ir pasisekimą meilėje.