Naktinis klubas

Sapnuoti naktinį klubą reiškia netvarkingą, lengvabūdišką gyvenimą, lengvos meilės nuotykius.

Nekaltas

Sapnuoti, kad kas nors nekaltas yra nuteistas, reiškia, kad esate padaręs didelę vertinimo klaidą. Kadangi dar yra galimybė, stenkitės ją ištaisyti.

Netvarka

Sapnuoti netvarką reiškia, kad būsite pats savo žlugimo kaltininkas.

Nulipdyti

Jei sapnuojate, kad ką nors nulipdėte, reiškia, kad to asmens išmintingi žodžiai liks jūsų atmintyje ryškūs visą laiką.

Nusidėjėlis

Sapnuoti nusidėjėlį vyrą ar nusidėjėlę moterį, kurie nuoširdžiai gailisi dėl savo nuodėmių, reiškia: jūsų sąžinę slegia didelė klaidą, kurios atitaisymas jums labai brangiai kainuos.

Naktis

Sapnuoti, kad keliaujate labai tamsią ir audringą naktį, reiškia nusiminimą ir nelaimę. Jei naktis yra giedra, mėnesėta, šviečia žvaigždės, sapnuojančiajam pranašauja palankumą.

Nekantrus

Sapnuoti, kad esate nekantrus, arba matyti nekantrias įmones, reiškia, kad sirgsite nervų ligomis.

Niekinti

Jei sapnuojate, kad esate viešai paniekintas, reiškia, kad vienas jūsų poelgis sukels didelį triukšmą ir susilauks aštrios kritikos.

Numesti

Sapnuoti, kad esate numestas nuo arklio, reiškia, kad jūsų likime bus šuolių.