Palikimas

Sapnuoti, kad gaunate palikimą, yra blogas ženklas ir gali reikšti pinigų praradimą arba artimo draugo ar šeimos nario mirtį.

Paryžius

Sapnuoti Paryžių reiškia lengvapėdiškumą, meilės nuotykius, lėbavimus ir dideles išlaidas.

Pavakariai

Sapnuoti, kad valgote pavakarius, reiškia: kad ir kas atsitiktų, jums pragyvenimas bus užtikrintas.

Persekiojimas

Jei neatsikratysite persekiojimo manijos, kuri dabar jus kankina ir sapnuose, gyvenimą baigsite psichiatrinėje ligoninėje.

Pinučiai

Sapnuoti, kad esate prie pinučių, reiškia, kad prispyrus bėdai, tavo draugai tau prieš nosį užtrenks duris. Neužmirškite to. Kapinių pinučiai reiškia nusivylimą.

Plėšikauti

Sapnuoti, kad plėšikaujate kokioje nors šalyje, reiškia, kad vieną dieną karčiai pasigailėsite to, ką esate padaręs, bet jau bus per vėlu ką nors pataisyti.

Požemis

Sapnuoti, kad esate tamsiame požemyje, kur sunku kvėpuoti, reiškia vargą ir kančią. Saugokitės intrigų.

Prisiekti

Sapnuoti, kad prisiekiate, reiškia, kad turėsite reikalų su teisėsauga.

Pagalvė

Sapnuoti pagalvę reiškia, kad yra žmogus, kuris jumis rūpinasi.