Padažas

Sapnuoti, kad valgote padažu pagardintą maistą, reiškia įvairias materialinio pobūdžio komplikacijas. Pasistenkite kukliau valgyti, jei nenorite rimtai susirgti.

Paladinas

Sapnuoti paladinąarba sapnuoti, kad pats esate paladinas, reiškia: saugokitės to, kuris per daug įkyriai demonstruoja, kad jus gina, nes jis gali turėti visai kitus tikslus.

Pamoti

jei sapnuojate, kad mojate, reiškia troškimą iškilti. Rodyti ženklus pirštais reiškia ambicijas ir tuštybę.

Paralelės

Sapnuoti dvi tiesias lygiagretes reiškia, kad jums sunkiai pavyks sutikti širdies draugą ar draugę.

Pasikėsinimas

Sapnuoti pasikėsinimą j ašvienį, į pastatą, į traukinį reiškia, kad jūsų gyvybei iškilo pavojus.

Patranka

Sapnuoti patranką reiškia liūdesį ir ašaras jūsų šeimoje.

Pažas

Sapnuoti pažą reiškia, kad su jumis grubiai pasielgs vienas asmuo, kuris yra jums labai prie širdies, ir liksite jo įskaudintas.

Perekšlė

Sapnuoti perekšlę su viščiukais nėra geras ženklas ir reiškia didelius praradimus ekonominėje, bet ne dvasinėje srityje.